Milý M.,

bylo mi asi jedenáct nebo dvanáct let, když jsem s maminkou a tatínkem viděla televizní film Elvis Presley. Jeho titulní hrdina se rázem stal mým prvním skutečným idolem a založil mou romantickou příchylnost k nadaným, leč vnitřně rozháraným osobnostem.

Tvůrci snímku ztvárnili i slavný okamžik, kdy mladý Elvis své matce daroval růžový cadillac. Připadalo mi to krásné, líbilo se mi, že zpěvák ani jako dospělý nezapomíná na svou maminku a snaží se jí udělat radost.

Už už jsem se chtěla začít rozplývat obdivem, když se tatínek obrátil k mamince a hlasem, v němž zaznívalo lehké opovržení, děl: „Ty Američani jsou hrozně afektovaný!“ A protože to bylo za časů, kdy jsem své rodiče ještě brala celkem vážně, trochu jsem se zastyděla a řekla si: „Aha, takže takhle je správné na to nahlížet.“ A ulevilo se mi, že jsem se ukvapeným vyjádřením před tatínkem neznemožnila.

Prkotina?

Chodila jsem do první třídy. Jednou jsem dědečkovi cosi vykládala o své kamarádce Hance. „To není tvoje kamarádka,“ usměrnil mě, „je to jen tvoje spolužačka.“ Umíněně jsem trvala na svém. Je to moje kamarádka. A mám jich hned několik: Petru, Romanu, Lucku. „Ne, není. Kamarád je ten, komu můžeš věřit, kdo tě nenechá na holičkách. Tyhle holky jsou jen tvoje spolužačky. Petra s Hankou a ty další se na tebe vykašlou, těm věřit nemůžeš.“

Taky prkotina?

Zemřel Václav Havel. Ano, byl už docela starý a dlouho a hodně nemocný. Dalo se to čekat. Ano, i jiní lidé umírají, ti bezejmenní, ale nevyhlašuje se kvůli nim státní smutek, na náměstích kvůli nim nehoří desetitisíce svíček a Prahou neproudí davy lidí a neřadí se do několikahodinových front, aby se poklonily jejich památce.

Prý je to nespravedlivé. A ty slzy prý nemohou být upřímné. A pokud přece jen, tak jsou zároveň i projevem nepříliš bystrého intelektu. A institut státního smutku by se měl zrušit; co si to stát dovoluje, nařizovat nám truchlení, když já, tady Pepa a Franta truchlit nehodláme! A just ne! Fuj, pryč s totalitou. Tohle je totalita pravdoláskařů, vážení, a není v jádru o nic lepší než totalita komunistická. Vždyť za Brežněva se taky držel státní smutek, nepamatujete? Vidíte, tak tady to máte! Je to úplně stejný!

Že by další prkotina?

Skeptičnost zaujímá mezi všemi „typicky českými“ vlastnostmi zvláštní postavení. Jednak proto, že na rozdíl od těch ostatních jsme si ji takříkajíc „nepřišili sami“, ale bývá nám připisována i zvenčí. A za druhé proto, že jako jedna z mála nebývá v samotném Česku vnímána převážně jako výrazně negativní, ba mnohdy právě naopak.

Slovníky definují skepsi jako „nedůvěru a pochybovačnost“, skepticismus coby filosofický postoj pak jako „názor, který povyšuje pochybování o jistotě našeho poznání za výchozí“.

Nic proti těm definicím nenamítám. Já se však pokouším najít definici skepse životní, skepse coby dlouhodobého, internalizovaného postoje. Pro přehlednost mu nebudu říkat skepse, ale skeptičnost.

Často si ji spojujeme s pesimismem a někdy oba tyto pojmy i zaměňujeme, jako by šlo víceméně o synonyma. (Vlastně bych řekla, že i všechny ty domácí i unijní průzkumy, z nichž Češi vycházejí jako národ skeptiků, sledují spíše míru pesimismu – tedy to, s jak veselou či neveselou myslí hledíme do budoucnosti.) Co se mě týče, tvrdím, že jsou synonymní spíše méně než více:

Je-li pesimismus roven tendenci předpokládat, že všechno je pro kočku, skeptičnost je rovna tendenci přizpůsobovat tomuto stavu veškeré jednání. Neboli pesimismus je stav mysli, skeptičnost je adaptace.

„Čistý“ pesimista se o kýženou práci uchází s tím, že beztak nejspíš nemá moc šancí uspět (nejsem tak dobrý, abych to místo dostal; o vítězi je stejně rozhodnuto předem a konkurs je jen šaškárna; uchazečů je moc a takové štěstí, aby vybrali právě mě, mít nebudu). Skeptik nebo pesimista-skeptik vyhodnotí své vyhlídky obdobně... takže se konkursu pro jistotu vůbec nezúčastní.

Pesimista odhaduje své šance jako malé až mizivé třeba i v případě, že objektivně to s nimi není zas až tak hrozné. Skeptik, milý M., skeptik opravdu žádné šance nemá, protože se jich pro jistotu předem zříká.

Pesimismus je nevalná důvěra v uskutečnění ideálu, skeptičnost je rezignace na ideál – je to vědomé odvrhnutí ideálů coby zbytečného, zatěžujícího balastu, který jednomu leda tak komplikuje život. Je-li pesimismus opakem optimismu, skeptičnost je opakem víry, respektive důvěry a důvěřivosti.

Pesimista pociťuje beznaděj – a paradoxně právě proto neztrácí ponětí o naději. Skeptik naději vyškrtl ze svého seznamu pojmů. Nic na tomto světě se neobejde bez protipólu. Mezi dušemi rozechvívajícími se nadějí nenajdeš jediné, která by nepoznala i drtivost beznaděje. S dobrem se pojí zlo, s radostí žal, s výšinou propast. Dobro, radost, výšina, naděje, to vše potenciálně obsahuje bolest. Skeptik si naději nemůže dovolit. Skeptičnost je totiž snaha o bezbolestnost.

Další rozdíl je možná méně nápadný, ne však méně podstatný. Pesimismus je – řekněme – jednosměrný: něco by teoreticky mohlo být dobře, ale spíše je to špatně. Skeptičnost je obousměrná.

Řekneš-li, že tě žena ještě po dvaceti letech manželství vroucně miluje, pesimista i skeptik si shodně pomyslí, že jsi naiva. Ale pozor: Svěříš-li se oběma s obavou, že tvá žena má hned čtyři milence, ve skříni palnou zbraň, v lékárničce kapsli s kyanidem a co nevidět se tě chystá zavraždit, pesimistovi to bude připadat celkem reálné, zatímco skeptik usoudí, že vyšiluješ a moc často se díváš na béčkové detektivky. 

Řečeno na obecné rovině: Pesimista nemá valných iluzí o vítězství dobra na Zemi; skeptik soudí, že neexistuje ani extrémně silné dobro, ani extrémně silné zlo. Předpokládat existenci jednoho či druhého je v jeho očích prosté přehánění. 

V kraji, kde se daří skeptičnosti, je těžké pohlížet na něčí skutek jako na projev hrdinství, protože hrdinové jsou odkázáni do patřičných mezí – totiž do říše pohádek a bájí; tam ať si spánembohem bojují s draky a vysvobozují zlatovlasé panny. Ale stejně tak těžké je pohlížet na něčí počínání jako na arciohavnost, protože na tu zase mají patent černokněžníci, ježibaby a čerti, tedy bytosti bezpečně odsunuté tamtéž. 

V kraji, kde se daří skeptičnosti, je vše, co se jeví jako příliš silné, považováno za neautentické, teatrální, neupřímné, přemrštěné, nezdravé. Na člověka, který skáče radostí, pláče dojetím, hroutí se žalem nebo udělá velkorysé gesto, se hledí s nedůvěrou. 

Na všem špatném je tu třeba najít něco dobrého a na všem dobrém něco špatného. 

Ikony ztělesněného dobra i zla nejsou ikonami. Je mnoho těch, pro něž Václav Havel nemohl být zas až takový dobrák, když se pouhý rok po smrti své první ženy oženil znovu, a Reinhard Heydrich nemohl být zas až takový zloduch, když hrál tak hezky na housle. 

A pravda vetknutá v prezidentské standartě to má s deklarovaným vítězením těžké. Ne proto, že by na to neměla sílu, ale protože ve skutečnosti žádná objektivní pravda neexistuje; všechno je přece relativní – someone’s freedom fighter is another’s terrorist. 
Pokračovat dalším dopisem >>